jednostranné debnenie vencov

obojstranné debnenie vencov

debnenie vencov lepené na murivo