Spoločnosť využíva bezchybne prepracovanú technológiu výroby stavebného systému VELOX, ktorý je vhodný pre všetky druhy stavieb. V súčasnej dobe žije v Českej republike a na Slovensku viac ako 3 tisíc rodín v domoch a bytoch postavených stavebným systémom VELOX a ročne ich pribúda viac ako 200. S použitím technológie VELOX je možné postaviť aj akékoľvek občianske objekty od obchodných stavieb cez administratívne budovy a školy až po športové centrá, hotely, priemyselné a poľnohospodárske stavby či protihlukové konštrukcie a bariéry.

www.velox.cz

VELOX V ČESKEJ REPUBLIKE

Stavebný systém VELOX sa postupom času úspešne rozšíril aj mimo územia Rakúska. V Českej republike založila rakúska spoločnosť VELOX-WERK GmbH v roku 1995 svoju dcérsku spoločnosť pod názvom VELOX-WERK s.r.o. Hranice. Okrem nej pôsobia v Českej republike, ale taktiež aj na Slovensku predajné a stavebné organizácie, ktoré svojimi službami vyhovejú všetkým požiadavkám zákazníka.

Za dobu pôsobenia firmy VELOX-WERK v Českej republike bolo postavených mnoho zaujímavých objektov zo stavebného systému VELOX.

BUDÚCA VÍZIA

Vízia firmy v oblasti debniacich produktov sa riadi heslom: “V nasledujúcich piatich rokoch dostať debniace produkty VELOX na každú stavbu v Českej a Slovenskej republike.”

NAŠA HISTÓRIA