Prefabrikované debniace produkty VELOX sa používajú tam, kde by obvyklé debnenie bolo nákladné. Rozmerovo presné debnenie vencov, prekladov a stĺpov – to je debnenie, izolácia a nosný podklad omietky v jednom, čím sa skracuje doba výstavby a šetria náklady.
Využite výhody našich prefabrikovaných debniacich prvkov: náhrada tradičného debnenia, bez nutnosti oddebnenia, krátka doba montáže, dobrý nosný podklad omietky, bez tepelných mostov, možná realizácia na mieru, pevné pripevnenie.

debnenie vencov

monolitická zálivka s nadbetonávkou z betonu C20/25

stropy

debnenie základov

ostatné