Jednostranné bednění věnců

Oboustranné bednění věnců

Bednění věnců lepené na zdivo