Prefabrikované bednicí produkty VELOX se používají tam, kde by obvyklé bednění bylo nákladné. Rozměrově přesné bednění věnců, překlady a sloupy – to je bednění, izolace a nosný podklad omítky v jednom, čímž se zkracuje doba výstavby a šetří náklady.

Využijte výhody našich prefabrikovaných bednění: náhrada tradičního bednění, bez nutnosti odbednění, krátká doba montáže, dobrý nosný podklad omítky, bez tepelných mostů, možná realizace na míru, pevně připevněné.

Bednění věnců

monolitická zálivka s nadbetonávkou z betonu C20/25

Stropy

Bednění základů

Ostatní