Výhody

 • jednoduchá a rychlá montáž

 • nízká hmotnost bednění

 • vysoká variabilita

 • i pro vícepodlažní objekty

 • odolnost proti vlhkosti

 • bez odbedňování

 • bez nutnosti povrchových úprav
 • rovný základ pro snadné založení první řady zdiv

 • jednoduché provádění výztuže

Fotogalerie

Použití

 • Bednění základů
 • Bednění suterénního zdiva
 • Výstavba opěrných stěn
 • Bednění podezdívek
 • Stěny jímek a bazénů

Pracovní postup

Pro bednění základů využijeme desky Velox. Bednění provádíme od rohů celou deskou. Přířezy doplňujeme uprostřed stěny bednění. Doporučujeme začít od nejvyššího rohu a ostatní rohy první řady výškově přizpůsobit do roviny. Na desku Velox se nasadí jednostranné spony. První spona je ve vzdálenosti tloušťky základů a plus cca 50 mm. Následující spony nasadíme v pravidelných rozestupech po cca 250 mm. Desku uložíme na betonovou patku. Do vnitřní řady vložíme desku a usadíme do roviny. Vnější a vnitřní desky budou tvořit vazbu min. dle tloušťky základů. Vyrovnání rohů z desek do roviny doporučujeme provést suchou betonovou směsí v místech umístění spon. Rohy zpevníme za pomocí hřebů či vrutů. Výškové osazení rohů překontrolujeme pomocí nivelačního přístroje či vodováhy. Poté pokračujeme v bednění stěn při dodržování vazby a kontrole výškového osazení.

Standardní výška desek Velox je 500mm. Výšku bednění můžeme přizpůsobit rozměrově upravenou deskou na výšku základů dle projektu. Rozměrově upravenou desku dáváme na poslední řadu bednění základů.

Napojení dalších řad desek se provádí pomocí oboustranných spon. Ukončení bednění je možné provést pomocí stropních spon, případně pomocí jednostranné spony. Použití stropní spony s okem využijeme pro rozdílné výšky vnější a vnitřní desky k vytvoření bednění pro výšku základové desky.

Vyšší výšku vnější desky využijeme pro bednění základové desky. V jednom kroku vytvoříme bednění pro základ i pro základovou desku.

Při šířce základů > 300mm doručujeme doprostřed každé desky instalovat tahovou sponu. Tahové spony vkládáme do desky před betonáží, v případě malé šíře výkopu si tahové spony připravíme do předvrtaných otvorů v desce ještě před jejich uložením do výkopu.

Jeli projektem předepsaná ocelová výztuž základů tu vkládáme postupně mezi bednění. V případě použití KARI sítí ty vkládáme od počátku a bednící spony Velox protahujeme jednotlivými oky sítě.

Betonáž provádíme postupně po vrstvách. Při prvním lití betou doporučujeme kontrolovat usazení desek, které lze v této fázi ještě korigovat.

Pro snažší a rychlejší montáž si můžeme z desek Velox vyrobit přípravek na bednění patky základů. Rozměry a tvar přípravku určí projekt. Příklad je uveden na obrázku a v detailech.

Přípravek vložíme do připraveného výkopu (na štěrkové lože) a zalijeme betonem. Výškové srovnání zajistíme vzájemným propojením přípravků.

Soubory ke stažení