Hotové bednění sloupů

Okenní, dveřní překlady a průvlaky

Rozměrově upravené bednící desky