VELOX-WERK

Menu

Rady a informace

Zjistěte vše, co vás zajímá. Podívejte se, na co se nás často ptáte, získejte propagační materiály a návody ve formátech pdf nebo dwg a nebo si materiály objednejte zdarma až k sobě do schránky.

Způsob betonáže

Potřebujete vědět, na co si dát pozor při betonáži stěn či stropů? V této sekci naleznete podrobné informace, které by se vám mohly hodit.

Způsob betonáže stěn

Jaká betonová směs se používá, jak se dopravuje a jak se samotná betonáž provádí, ale i další informace k betonáži stěn se dozvíte v této sekci.

          Více o způsobu betonáže stěn

Způsob betonáže stropů

Jak postupovat a na co si dát především pozor při betonáži stropů - tyto informace i několik dalších jsme připravili pro všechny, kterým mohou pomoci.

          Více o způsobu betonáže stropůZpůsob betonáže stěn

Potřebné třídy pevnosti betonu jsou předepsány projektantem a jsou vyznačeny v projektu. Pro betonáž se používá betonová směs měkké konzistence o velikosti zrn max. 16 mm.


Doprava betonové směsi do bednění se provádí čerpadlem nebo košem (bádií). Ukládání betonové směsi probíhá plynule po celém obvodu kompletně sestaveného bednění v souvislých vodorovných vrstvách cca 50 cm vysokých. Při ukládání betonové směsi se musí dbát na řádné vyplnění bednění betonem. Betonová směs při ukládání musí být dokonale a stejnoměrně zhutněna ve všech částech konstrukce.


Betonáž se provádí (po vybetonování celé základní vrstvy bednění) v celém rozsahu jednoho patra včetně stropu, při splnění podmínek zaručujících zvýšení pevnosti bednění:


  • Při provádění bednění stěn z desek VELOX WS se doporučuje užití tahových spon v každé vrstvě bednění, hutnění betonové směsi se provádí propichováním.
  • Při provádění bednění z desek WSD není nutné použít tahové spony, hutnění betonové směsi se provádí ponorným vibrátorem s vibrační hruškou max. 40 mm nebo intenzivním propichováním.

Stavba nosných stěn a následná betonáž může být prováděna i po jednotlivých vrstvách při zachování polohy a ošetření pracovní spáry.


Pracovní spára při betonáži má být v principu umístěna tak, aby tlak čerstvého betonu směřoval kolmo k ní. Její poloha v bednění musí být o 10 cm níže než ložná spára desky. Pracovní spára a ložná spára desky nesmí být v jedné úrovni! Při stavbě bednění je nutno udržovat neustále čistotu pracovních spár.


Při dopravě, ukládání, hutnění a ošetřování betonové směsi je nutno dodržovat ustanovení platných norem a předpisů.Způsob betonáže stropů

Bednění věnců se stropní konstrukcí

Při manipulaci s materiálem během montáže a při ukládání betonové směsi se musí učinit taková opatření, aby nedošlo k trvalým deformacím vyčnívající prostorové ocelové výztuže. Celkové plošné montážní zatížení stropního prvku před uložením betonové směsi do konstrukce nesmí překročit 1,5 kN/m2. Bodové zatížení není přípustné a může negativně ovlivnit nosnost stropního prvku, popř. může vést k jeho prolomení.


Používá se betonová směs B 20 měkké konzistence, max. zrno 16 mm. Při betonování nesmí dojít k hromadění betonové směsi na jednom místě.


Stropní konstrukce se betonuje v pruzích ve směru nosníků, zároveň se betonují žebra i betonová deska, která doplňuje strop na potřebnou výšku. Při ukládání betonové směsi nesmí dojít k posunu nebo přetvoření výztuže. Betonáž pruhu nesmí být přerušena. Případná pracovní spára se smí vytvořit pouze mezi nosníky uprostřed stropního prvku. Při betonáži je nutné dodržet krytí horní výztuže dané normou.


Betonovou směs v žebrech a okolí ztužujících žeber je nutno řádně zhutnit. Při použití ponorného vibrátoru smí mít vibrační hruška průměr max. 40 mm. Vibrování prostřednictvím výztuže se nedovoluje. Zhutnění je možno provádět i intenzivním propichováním. Po zhotovení stropu je nutno udržovat beton ve vlhkém stavu až do zatvrdnutí.


Podpěry stropu lze odstranit, až beton dosáhne normou stanovené pevnosti, která je pro příslušnou třídu předepsána. Podpory se odstraňují vždy od horního podlaží ke spodnímu.


Při provádění stropní konstrukce je nutno dodržovat ustanovení platných norem a předpisů.


Oblasti našeho zájmu

Bednění věnců   |   

bednící desky   |   

překlady a průvlaky   |   

stavba   |   

rodinný dům   |   

stropní překlady